*****

كلیك كنید...

*****

 *****

كلیك كنید 


====

جهت مشاهده ی رتبه های برتر

كنكور سراسری  سال 93  اینجا را كلیك كنید...

------------------------------------

" افتخاری دیگر برای روشنگرانی ها "

كسب رتبه ی برتر هوشمندسازی مدارس استان تهران

-----------------------------------------------------

 

 

 

 

سوالات و جوابهای المپیاد ریاضی اول

 

+++++++++++++++++++++

برای مشاهده ی تقدیرنامه ها اینجا را كلیك كنید...

=========================

=====================

كسب رتبه ی اول مسابقات ریاضی IMC 2014 (منطقه ی 3)  فروردین 93

=========================

برای مشاهده ی رتبه های زیر1000  سال 92 اینجا را كلیك كنید...

-----------------------------

جهت مشاهده ی تقدیرنامه ی مربوط به المپیادهای كشوری كلیك كنید...


--------------------------------------

3

================================================

Masoomee

----------------------------------------

 Gallery Of Fame

===============================

1 2 3 4 5 6 7
 

-------------------------------

 

 Tarikhche

                                       ----------------------------------------------------------------------------------------------

Esterategy

                                       ----------------------------------------------------------------------------------------------

                           ----------------------------------------------------------------------------------------------

Moaven

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 Moshaver

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 Hamayesh

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 Ordo

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 DaneshGah

 

 

آدرس : میرداماد - تقاطع مدرس و میرداماد - روبروی اداره ثبت شرکتها - بن بست قدوسی - کوی 12 بهمن
تلفن : 22224088 * 22220296 * 22225609
دورنگار : 26406386
رایانامه : HI.ROSHANGARAN@YAHOO.COM