رتبه‌ی 4 تجربی کشور و حال و هوای روز کنکور

مهسا دولتشاهی، رتبه‌ی 4 تجربی کشور در سال 93


یک روز مانده به کنکور چه حال و هوایی داشتید و چه‌کار کردید؟مهسا دولتشاهی، رتبه‌ی 4 تجربی کشور در سال 93


یک روز مانده به کنکور چه حال و هوایی داشتید و چه‌کار کردید؟

من زودتر از روزهای قبل بیدار شدم. صبح برخی از تاریخ‌ادبیات‌ها را که مشخص کرده بودم مرور کردم. نکات دوران جمع‌بندی را خواندم. سؤالات رشته‌ی ریاضی را بررسی کردم و دین و زندگی آن مرا غافلگیر کرد. متن عربی آن خیلی سخت بود و باعث شد روز کنکور بار اول سراغ متن عربی نروم اما کنکور ما آسان طرح شده بود و این یکی از اشتباهات من بود. بعدازظهر سؤالات شیمی و فیزیک آن را هم حل کردم و بعد از آن دیگر درس نخواندم و وسایلم را برای فردا آماده کردم. ساعت 01 خوابیدم و خواب خیلی خوبی داشتم.


روز کنکور چه کردید و با چه چالش‌هایی روبه‌رو شدید؟

روز کنکور ساعت 6 صبح بیدار شدم و کمی زودتر به سمت حوزه حرکت کردیم. من همیشه عادت داشتم که قبل از آزمون با پدرم صحبت کنم. روز کنکور هم در مسیر با ایشان صحبت کردم. وقتی آزمون را شروع کردم ادبیات و عربی را خوب پیش رفتم. سعی کردم از دین و زندگی به سرعت رد شوم. برای زبان وقت بیش‌تری گذاشتم و وقتی برگشتم که به نزده‌های عربی پاسخ بدهم وقت کم آوردم. این موضوع کمی نگرانم کرد. سؤالات ریاضی سخت بود و بیش از حد معمول برایش وقت گذاشتم؛ اما به خودم آمدم و از ریاضی گذشتم و به سراغ زیست رفتم. زیست را طبق انتظارم پاسخ دادم. فیزیک هم خیلی خوب بود. سؤالات آخر شیمی محاسباتی بود و چون داشتیم به پایان آزمون نزدیک می‌شدیم اطرافم شلوغ شده بود و تمرکزم را به هم ریخت. به هر حال تحمل کردم و ادامه دادم. ده دقیقه بیش‌تر وقت نداشتم؛ بنابراین سؤالات زمین‌شناسی را نخواندم و به سراغ ریاضی و زیست رفتم. بعد از آزمون خیلی نگران بودم و فکر نمی‌کردم رتبه‌ی خوبی بیاورم.