موفقیت دانش‌آموختگان خرد در پیش‌دانشگاهی هنر، ریاضی‌فیزیک و تجربی در کنکور سراسری سال ۱۳۹۴ را تبریک می‌گوییم .اطلاعیه های مربوط به آزمون ورودی را در قسمت واحد آزمون مشاهده کنید.