دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار می کند: نخستین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی کرانة جنوبی دریای خزر دبیر علمی همایش: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله دبیر کمیتة اجرایی همایش: دکتر جهاندوست سبزعلیپور زبان‌ها و گویش‌های ایرانی مجموعه‌ای است بسیار غنی با امکانات و توانش‌های گسترده که از دیرباز با هویت تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی و ... اقوام ایرانی درآمیخته و افکار و احوال آن ها را منعکس‌ می‌کند. این میراث گرانبها در دنیای جدید با خطرات جدی روبروست، و هرساله شاهد فروپاشی و انقراض زبان‌های زیادی در سطح جهانی هستیم. از طرفی زبان‌های ایرانی منابع بسیار ارزشمندی است در توسعه، تقویت و بازسازی زبان فارسی که امروزه به‌عنوان زبان رسمی علاوه ‌بر هنر و ادب، بار سنگین علم و آموزش را هم بر دوش می‌کشد. طبیعی است که بهره‌گیری از امکانات زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، هم توانایی‌های زبان ملی را در وضع لغات و اصطلاحات جدید در برابر سیل تهاجم لغات و اصطلاحات علمی افزونتر می‌کند، و هم در تصحیح و درک میراث علمی و ادبی ما را مسلط می‌سازد. زبان‌ها و گویش‌های کرانة دریای خزر بخشی کوچک از مجموعة زبان‌های ایرانی است که خوشبختانه هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند، اما دایرة کاربرد آنها روز به روز محدودتر می‌شود و چه‌ بسا بعد از یک نسل برخی از آنها به زبان‌های خاموش تبدیل شوند. بنابر این لازم است قبل از انقراض کامل، حداقل مواد و مصالح آنها گردآوری و ثبت شود و مختصات زبانی آنها به صورت علمی تبیین و تشریح گردد. زبان‌ها و گویش‌های کرانة دریای خزر شامل گیلکی با گونه‌های مختلف، تالشی با گونه‌های مختلف، تاتی با گونه‌های مختلف، مازندرانی با گونه‌های مختلف، کردی (کرمانجی) و گالشی است. اهداف همایش: 1- آشنایی با آخرین تحقیقات در زمینة زبان‌ها و گویش‌های ایرانی کرانة جنوبی دریای خزر؛ 2- ایجاد انگیزة پژوهشی در محققان جوان در شناخت بهتر و بیشتر میراث زبانی؛ 3- ثبت و ضبط مواد و مصالح زبان‌های در حال انقراض؛ 4- شناخت بهتر زبان‌های ایرانی و امکانات آنها جهت توسعه و تقویت زبان فارسی. محورهای همایش: 1- آواشناسی؛ 2- ساختواژه و فرایند واژه‌سازی؛ 3- مختصات و الگوهای نحوی؛ 4- رده‌شناسی؛ 5- ریشه‌شناسی؛ 6- مطالعات تاریخی؛ 7- معرفی منابع علمی و معتبر؛ 8- مطالعات تطبیقی با دیگر زبان‌ها و گویش‌‌های ایرانی؛ 9- مطالعات چندمنظری و بین‌رشته‌ای (مردم‌شناختی، روان‌شناسی و ...)؛ 10- پراکندگی فضایی و جغرافیایی؛ 11- زبان‌ها و گویش‌های کرانة جنوبی دریای خزر در متون کهن؛ 12- تأثیر دو یا چندزبانگی در زبان‌ها و گویش‌های کرانة جنوبی دریای خزر؛ 13- نوع تعامل رسانه‌ها با زبان‌ها و گویش‌های کرانة جنوبی دریای خزر؛ و دیگر مسایل مرتبط با این زبان‌ها و گویش‌ها. مکان برگزاری همایش: تالار حکمت زمان برگزاری همایش: 14 و 15 اردیبهشت ماه 1395 زمان ارسال چکیده مقالات: تا 30 آبان ماه 1394 اعلام نتایج چکیده مقالات: 15 آذر ماه 1394 فرصت ارسال اصل مقالات (مقاله کامل): تا 15 اسفند ماه 1394 اعلام نتایج نهایی مقالات: 20 فروردین ماه 1395 فرصت نهایی ثبت نام جهت حضور در همایش: تا اول اردیبهشت ماه 1395 آدرس دبیرخانه همایش: گیلان- رشت - بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین) - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - کد پستی 3988-41635 - اتاق 207 آدرس وبسایت همایش: