ا
Blog image

کلیه مقاطع

اولیای محترم مدارس خرد

با توجه به محدودیت تردد در منطقه۱ می‌توانید امروز از ساعت ۱۲:۳۰ برای بردن فرزندتان به منزل اقدام کنید.

تلاش می‌کنیم ضمن تماس با رانندگان، سرویس دانش‌آموزان دبیرستان، هنرستان و متوسطه۱ در زمانی زودتر از ساعت مقرر، حرکت کنند.

سرویس  دانش‌آموزان دبستان به‌دلیل نگرانی از نبودن اولیا در منزل ساعت ۱۴:۳۰ از محل مدرسه حرکت خواهد کرد. البته اولیای محترم شخصا می‌توانند برای بردن فرزندشان به‌منزل اقدام کنند.

سرویس‌های پیش‌دانشگاهی مطابق هر روز ساعت ۱۴:۳۰ حرکت خواهند کرد.

بر اساس بخشنامه آموزش و پرورش، مدارس خرد روز دوشنبه ۹۴/۹/۲ تعطیل خواهند بود.

کلوپهای ورزشی مجموعه ورزشی و کلاسهای خانه هنر،یکشنبه و دوشنبه اول و دوم آذر تعطیل است.